Szanowni Państwo
Drodzy Uczniowie

W związku z organizacją Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa łódzkiego w roku szkolnym 2021/2022 Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że na stronie internetowej urzędu w zakładce Rodzice i Uczniowie/Konkursy, olimpiady, turnieje/ Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2021/2022 zamieszone zostały regulaminy konkursów wraz z zakresami wymagań i literaturą.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminami konkursów i innymi dostępnymi materiałami. Szczegóły przekażą uczniom nauczyciele przedmiotów konkursowych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie składają chętni uczniowie wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu do 12 października 2021 r. u nauczyciela przedmiotu.

Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do nauczyciela załącznika nr 1 – Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

Dyrektor Szkoły
Elwira Stanek

Link do materiałów:
Regulaminy i zakresy wymagań – http://www.kuratorium.lodz.pl/konkurs/regulaminy-zakresy-wymagan-wkp-2021/
Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – http://www.kuratorium.lodz.pl/konkurs/terminarz-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-3/
Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna w związku z udziałem dziecka w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym –  https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/09/zalacznik-1-oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-udzial-w-konkursie-przedmiotowym.docx

Dodaj komentarz