Dziesięć wskazówek dla rodziców dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w Internecie złożyło się na pracę, która zwyciężyła w konkursie UODO dla uczniów. W wideo poradniku znalazły się praktyczne rymowane podpowiedzi, jak poruszać się w Internecie bez narażania się na utratę kontroli nad własnymi danymi osobowymi.

Znamy już laureatów konkursu dla uczniów szkół uczestniczących w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie poradnika dla rodziców pt. „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”.

Komisja Konkursowa, w składzie: Urszula Góral, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, Anna Dudkowska, naczelnik Wydziału Edukacji, Marta Mikołajczyk, koordynator programu, i Beata Zużewicz z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji), oceniając nadesłane prace, brała pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność pracy z tematem oraz trafność i jasność przekazu;
– walory artystyczne i twórcze podejście do tematu;
– wartość merytoryczna i rzetelne opracowanie tematu.

Uczniowie mogli przygotować prace w dowolnej formie elektronicznej.

Na tej podstawie wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce – Franciszek Wasiak, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie (woj. łódzkie)
II miejsce – Dominik Kojder, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie z filią w Cetuli (woj. podkarpackie)
III miejsce  – Antoni Mikołajczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie (woj. mazowieckie)

Ponadto przyznano wyróżnienia, które trafią do:
– Zuzanny Sot i Zuzanny Żmijewskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu  (woj. mazowieckie);
– Amelii Marii Zawadzkiej ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej (woj. wielkopolskie).

W swoich pracach uczniowie podkreślili istotne aspekty ochrony prywatności, takie jak m.in.: mocne hasła dostępu do kont, fizyczne zabezpieczenie komputerów i innych urządzeń elektronicznych, za pośrednictwem których korzystają z Internetu, wylogowywanie się z portali społecznościowych, instalowanie antywirusów i aktualizacja oprogramowania, stosowanie zasady ograniczonego zaufania przy udostępnianiu danych w sieci i nawiązywaniu znajomości.

więcej informacji na stronie: Realizacja programu w roku szkolnym 2020/2021 (XI edycja) – UODO

Dodaj komentarz