Szanowni Państwo

W dniu 16 marca 2021 r. zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 11/2021/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice,  podana zostanie do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w szkole) lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach.

Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych oraz dzieci zgłoszonych z rejonu proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach w postaci pisemnego oświadczenia do piątku – 19 marca 2021 r.

Wzór oświadczenia znajduje się na szkolnej stronie internetowej www.sp9pabianice.pl lub można pobrać druk ze szkoły. Ponadto prosimy o wyrażenie woli odnośnie uczęszczania dziecka do klasy integracyjnej w naszej szkole.

Oświadczenie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów należy przesłać na adres e-mail sekretariatu szkoły sekretariat@sp9pabianice.pl w formie skanu lub wrzucić w opisanej kopercie do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych od frontu szkoły.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekretarz oraz Dyrektor szkoły.

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach zostanie podana do publicznej wiadomości w poniedziałek – 22 marca 2021 r. o godzinie 12:00 na tablicy ogłoszeń w szkole.

Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian organizacyjnych wynikających z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od szkoły.

Dyrektor Szkoły
/-/ Elwira Stanek

Dodaj komentarz