Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Wielki sukces SP9 w IV Pabianickim Konkursie Matematycznym

W dniu 11 maja 2015 roku odbył się IV Pabianicki Konkurs Matematyczny„Matematyka wokół nas” dla klas VI szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu byli:
– Urząd Miejski w Pabianicach
– Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Pabianicach
– Szkoła Podstawowa nr 13 w Pabianicach

Program merytoryczny obejmował  wiedzę i umiejętności z matematyki, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół podstawowych w oparciu o podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

Zakres materiału obejmował:
– posługiwanie się własnościami figur geometrycznych oraz wykorzystywanie własności figur do rozwiązywania problemów,

– posługiwanie się jednostkami miar: długości, masy, objętości i pojemności oraz pola powierzchni przy rozwiązywaniu zadań praktycznych,
– zastosowanie matematyki w życiu codziennym np. zakupy, rabaty, remonty itp.

W konkursie naszą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół uczniów klas szóstych w składzie:

– Oliwia Stawicka
– Maciej Andrzejczak

– Aleksander Kruk

Opiekunem drużyny była mgr Danuta Pawłowska.

W dniu 15 maja 2015 roku miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród i dyplomów w Gimnazjum nr 2 w Pabianicach.

 Z wielką radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zdobyli wszystkie możliwe nagrody, tj:

I miejsce oraz puchar dla najlepszej szkoły w IV Pabianickim Konkursie Matematycznym „Matematyka wokół nas” dla klas VI szkół podstawowych

I miejscew rywalizacji indywidualnej uzyskał Aleksander Kruk

II miejsce w rywalizacji indywidualnej uzyskał Maciej Andrzejczak

III miejsce (wyróżnienie) w rywalizacji indywidualnej uzyskała Oliwia Stawicka.

.

Gratulujemy i życzymy dalszych matematycznych sukcesów!

.

Zbiorcze zestawienie wyników szkół

1. Szkoła Podstawowa nr 9 100 pkt
2. Szkoła Podstawowa nr 5 81 pkt
3. Szkoła Podstawowa nr 14 76 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 13 74 pkt
5. Szkoła Podstawowa nr 17 68 pkt
6. Szkoła Podstawowa nr 3 61 pkt
7. Szkoła Podstawowa nr 8 42 pkt
8. Szkoła Podstawowa nr 1 41 ktp
Powrót