Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Miejski Zespół Kształcenia Integracyjnego w Pabianicach

„W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku,
dla życia, dla dobra i piękna.”

Jan Paweł II

.

Miejski Zespół Kształcenia Integracyjnego w Pabianicach rozpoczął swą działalność 14 lutego 2006r. przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi. Szkoła nasza była pierwszą w mieście i powiecie placówką integracyjną. Czuliśmy jako grono pedagogiczne i liderzy integracji potrzebę rozwijania swych kompetencji zawodowych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dziś Miejski Zespół Kształcenia Integracyjnego w Pabianicach obejmuje swym zasięgiem wszystkie placówki integracyjne na terenie miasta i powiatu tj. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkole Miejskie nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Szkołę Podstawową nr 1 z Klasami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Pabianicach.

Zespół skupia nauczycieli pracujących z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem działalności Miejskiego  Zespołu Kształcenia Integracyjnego w Pabianicach jest:
– integracja środowiska nauczycielskiego,
– wymiana doświadczeń zawodowych,
– pozyskiwanie wiedzy do pracy z uczniem z niepełnosprawnością,
– bogacenie warsztatu pracy nauczyciela w tym twórcze poszukiwanie form i metod pracy z uczniem o specyficznych trudnościach w nauce,
– kreowanie wizerunku nauczyciela w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– współpraca z rodzicami oparta na życzliwości i otwartości,
– współdziałanie z instytucjami wspierającymi Zespół w swej bieżącej działalności.

.

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2014/2015

29 października 2014 roku na terenie naszej szkoły odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Miejskiego Zespołu Kształcenia Integracyjnego. Obecnością zaszczycili nas dyrektorzy, wicedyrektorzy,  nauczyciele, wychowawcy z Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkola Miejskiego nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Szkoły Podstawowej nr 1 z Klasami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Pabianicach. Obecni byli również psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele specjaliści – terapii pedagogicznej i logopedycznej.

Celem spotkania było zaplanowanie działań na rok szkolny 2014/2015. Każda z w/w placówek zaproponowała szereg zajęć, które zorganizuje, przeprowadzi na swoim terenie w ramach działalności zespołu. Spotkanie nasze wzbogacone zostało wykładem z prezentacją multimedialną na temat: "Psychologiczne aspekt niepełnosprawności na przykładzie niepełnosprawności ruchowej" prowadzoną przez panią psycholog mgr Agnieszkę Morawską. Mogliśmy również wymienić spostrzeżenia, przedyskutować nurtujące nas problemy pojawiające się w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Towarzyszyła nam miła, otwarta atmosfera. Spotkanie umilił słodki poczęstunek – własnego wypieku ciasta ze śliwkami oraz aromatyczna kawa.

Cieszy nas, że spotkania odbywają się cyklicznie z prawie 100% na nich frekwencją. Świadczy to o potrzebie wymiany zawodowych doświadczeń i integracji środowiska nauczycieli.

Pobierz – Plan pracy Miejskiego Zespołu Kształcenia Integracyjnego w roku szkolnym 2014/2015

 

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa