Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Nauczyciele

Wysoką jakość pracy Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza zawdzięczamy kadrze pedagogicznej, która dzięki systematycznemu podwyższaniu kompetencji podnosi wartość szkoły. Grono pedagogiczne realizuje zadania statutowe szkoły oraz kierunki jej rozwoju.
Jest grupą skierowaną na realizację wspólnych celów – w dążeniu do wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Szczególny nacisk kładzie na pracę z uczniem o specyficznych trudnościach w nauce. Ogromny trud i wysiłek wkłada w pracę z uczniem zdolnym rozwijając jego zdolności i zainteresowania. Ze względu na specyfikę pracy szkoły nauczyciele prócz uzyskanych kwalifikacji, zdobyli nowe potrzebne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kadra pedagogiczna

– jest wysoce wykwalifikowana
– systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
– jest aktywna w procesie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego
– ustawicznie podnosi jakość kształcenia, nauczania
– zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
– umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
– praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci
– stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
– zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
– traktuje ucznia podmiotowo
– proponuje dużą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności naszych uczniów
– jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi
– swoja pracę wykonuje sumiennie i rzetelnie
– przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot zgodny z kwalifikacjami

Praca nauczyciela zgodna
z dodatkowymi kwalifikacjami

mgr Elwira Stanek Matematyka
 •  Dyrektor szkoły
 • Nauczyciel wspierający
mgr Beata Pilc Edukacja wczesnoszkolna
 • Wicedyrektor szkoły
 • Nauczyciel wspierający
mgr Ewa Fuks  Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowawca klasy I a
 • Zajęcia rewalidacyjne
mgr Ewa Biskupska
Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowawca klasy II b
  Nauczyciel wspierający
mgr Anna Brożek

Nauczyciel wspierający
mgr Edyta Miler Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowawca klasy III b
  Nauczyciel wspierający
mgr Edyta Mikułowska
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca klasy II a
Zajęcia rewalidacyjne
mgr Aneta Karbownik
Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowawca klasy III a
  Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Małgorzata Zawichrowska
Język polski 
 • Wychowawca klasy VII a
  Doradztwo zawodowe
 • mgr Joanna Morawska
Język polski
 • Wychowawca klasy VIII b
 • Nauczyciel wspierający
 • mgr Dorota Piskorska
Język polski
 • Nauczyciel wspierający
  Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Monika Krawczyk
Matematyka
 • Wychowawca klasy VII b
 • mgr Joanna Sońta
Matematyka, Informatyka
 
 • mgr Klaudia Ogórek
Biologia Wychowawca w świetlicy
 • mgr Ewelina Madalińska-Ruta
Chemia, Fizyka Nauczyciel wspierający
Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Anna Szmidt-Pawłowska
Przyroda, Geografia
Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowawca klasy VIII a
  Nauczyciel wspierający
  Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Emilia Okrojek
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowawca klasy IV a
 • mgr Agnieszka Wójcik-Grudzińska
Język angielski
 • mgr Anna Ozimek
Język angielski
Wychowawca klasy VI a
 • mgr Marlena Rybka-Woszczak
Język angielski
Wychowawca klasy VI b
Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Krzysztof Snochowski
Język niemiecki
 • mgr Oksana Pastuszka
Technika, Plastyka
 • mgr Grzegorz Głaszcz
Muzyka
mgr Jan Wołoszyn Informatyka
 • mgr Iga Kaleta
Wychowanie fizyczne Wychowawca klasy V a
 • mgr Marcin Owczarek
 • Wychowanie fizyczne
Instruktor pływania
Wychowanie do życia w rodzinie
Nauczyciel wspierający
 • mgr Adam Gąsiorowski
Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Magdalena Malinowska
Wychowanie fizyczne
 • Instruktor pływania 
mgr Ewa Filipowska Nauczyciel w świetlicy
 • mgr Edyta Łyszkowska
 • Nauczyciel bibliotekarz
Nauczyciel w świetlicy 
 • mgr Małgorzata Grzywacz 
Nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel w świetlicy
 • mgr Monika Wilczek-Pacześ
Kierownik świetlicy 
mgr Aleksandra Bogusławska-Szczepańska Zajęcia rewalidacyjne
mgr Ilona Szkudlarek Nauczyciel wspierający
Zajęcia rewalidacyjne
mgr Edyta Szkudlarek Nauczyciel wspierający
Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Agnieszka Morawska
 • Zajęcia rewalidacyjne.

 .

 • mgr Urszula Gabara
Pedagog szkolny
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Magdalena Nowogrodzka
Psycholog szkolny
 • Nauczyciel wspierający
  Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Agnieszka Sosin
 • mgr Irena Białecka
Religia
mgr Jadwiga Bzdurska
mgr Beata Zakrzewska
mgr Małgorzata Węglarska
Urlop
Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa