Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni mogą wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostali wybrani do zarządu SU, na przewodniczącego klasy, czy po prostu mają ciekawe pomysły na pracę samorządu.
Zarząd SU reprezentują uczniowie klas IV-VIII wybrani drogą demokratycznych wyborów we wrześniu każdego roku szkolnego.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący – Paulina Małek
Zastępca przewodniczącego – Zofia Otapowicz
Sekretarz – Natalia Dobrosz

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 jest p. Iga Kaleta.

.

Planowane prace SU w ciągu roku szkolnego:

– organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego
– informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach
– współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
– przygotowywanie tablicy Samorządu Uczniowskiego
– udział w akcjach charytatywnych
– współudział w uroczystościach szkolnych
– przedstawianie dyrekcji szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

.

Pobierz – SP9 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa