Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Przydatne linki

SKO – konto ucznia   https://sko.pkobp.pl
Reforma oświaty – Dobra Szkoła   http://reformaedukacji.men.gov.pl/
     
Ministerstwo Edukacji Narodowej   http://www.men.gov.pl
Kuratorium Oświaty w Łodzi   https://www.kuratorium.lodz.pl/
     
     
Centralna Komisja Egzaminacyjna   http://www.cke.edu.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi   http://www.oke.lodz.pl/
     
     
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   https://brpd.gov.pl/telefon-zaufania
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"    http://www.niebieskalinia.pl/
"Jak znaleźć pomoc?" – Pomoc dla dzieci i młodzieży   http://www.archiwum.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=63
     
Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa