Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A
95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
kom: 500 225 451

e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl
NIP: 731-101-55-79
REGON: 000212630

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – p. Ewa Żero-Liguzińska
e-mail: iod@sp9pabianice.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa