Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Nowi uczestnicy i nowe sukcesy SP9 w Powiatowym Konkursie „TWÓJ ZAWÓD – TWOJA KARIERA”

 28 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach odbyło się  podsumowanie i ogłoszenie wyników IX Powiatowego Konkursu „TWÓJ ZAWÓD- TWOJA KARIERA”. Jak co roku organizatorem konkursu był Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, zaś patronat nad konkursem obejmował Starosta Pabianicki.

Konkurs jest wspaniałą okazją do pogłębiania przez uczniów wiedzy o świecie zawodów i refleksji nad przyszłą własną karierą zawodową. W tym roku udział w konkursie wzięło czworo uczniów naszej szkoły: Bartłomiej Nalepa, Aleksandra Balcerak, Aleksandra Fuks i Karmen Sroczyńska. Uczniowie Ci wzięli udział w konkursie po raz pierwszy.

Prace oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora w składzie przedstawicieli: Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi. W konkursie oceniano aż 66 prezentacji. 

W kategorii szkół podstawowych przyznano jedną pierwszą nagrodę oraz wyróżnienie. Wyróżnienie otrzymała uczennica szóstej klasy naszej szkoły- Karmen Sroczyńska. 
Przedmiotem oceny jurorów były: wartość merytoryczna, graficzna i atrakcyjność wizualna prezentacji.  Praca Karmen dotyczyła zawodu architekta. Uczennica zwróciła uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty wykonywania tego zawodu oraz na to, co czyni tę pracę tak niezwykłą i potrzebną we współczesnym świecie. To był bardzo udany debiut Karmen w tym konkursie.

Gratulujemy!

Opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursie sprawowały p. Małgorzata Zawichrowska i p. Jadwiga Bzdurska.

Foto: p. M. Zawichrowska

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa