Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Pobierz – SP9 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły 2019/2020

Powrót