Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow
 • Kalendarz

  Lipiec 2019
  P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Klucz Kategorii

  • General
 • FOX 2019

  Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
  pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej
  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  Zapraszamy uczniów klas III – VIII do udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2019” . Patronat naukowy nad Konkursem sprawuje Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorem ogólnopolskim jest Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej. W regionie katowickim organizatorem Konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”.

  Ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.

  Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

  Termin: 5 marca 2019 r. (rozpoczęcie konkursu 8.00 – 8.30)

  Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę, który wniósł opłatę 9 zł od uczestnika.

  W naszej szkole konkurs odbędzie się w 3 grupach wiekowych:

  1. 1.    kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych (lektura: „The Tin Soldier”)
  2. 2.    kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych (lektura „Peter Pan”)
  3. 3.    kategoria DUCKS dla klas VII i VIII szkół podstawowych (lektura  „Kidnapped”)
  4. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.
  5. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej pod nadzorem nauczyciela – opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.
  6. Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:
   1. za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części – po 4 punkty, a z III części – po 5 punktów,
   2. za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
   3. w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.
   4. „Na starcie” uczeń otrzymuje w kat. Kittens – 15 punktów a w pozostałych kategoriach – 30 punktów. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kat. Kittens – 75, a w pozostałych kategoriach – 150.
   5. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.
   6. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda szkoła, której uczniowie uczestniczyli w teście, otrzyma imienną listę rezultatów.

  10. Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników kwalifikowane są do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu. Definicję laureata formułuje organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej stosowanej oddzielnie do każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników należących do stanina ósmego.

  11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

  12. Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu.

  13. W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu przysługuje prawo do odwołania się w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

  14. Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.

  15. Dyrektor szkoły lub zespołu szkół wskazuje nauczyciela – opiekuna konkursu. Komitety regionalne przyznają nagrody, różnicując je stosownie do kategorii wyniku (laureat, wynik bardzo dobry, wynik dobry).

   

  Szkolny opiekun konkursu: p. Marlena Rybka-Woszczak

  Powrót