Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Kangur Matematyczny 2017

logo_kangourou Serdecznie zapraszamy uczniów klas II-VI do udziału w XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu  "Kangur Matematyczny". Konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek, 16 marca 2017 r. o godzinie 9.00

Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności w rywalizacji międzynarodowej.

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu. Dokumentem regulującym zasady Konkursu jest Karta stowarzyszenia „Kangourou Sans Fronti`eres”. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach na zasadach określonych w Karcie. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs w szkole podstawowej przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
– kategoria
Żaczek – klasy II
– kategoria 
Maluch – klasy III i IV
– kategoria
Beniamin – klasy V i VI.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testy finałowego. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”. Uczniowie rozwiązują  test w swojej szkole. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Te same zadania w tym samym czasie rozwiązują na całym świecie uczniowie biorący udział w konkursie Kangur.

Test konkursowy w kategorii Żaczek zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.

Test konkursowy w kategorii Maluch zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

Test konkursowy w kategorii Beniamin zawiera po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5
punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Obliczenia uczeń może wykonywać w brudnopisie lub na kartce. Nie wolno używać kalkulatorów i korektorów. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi, nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Konkurs "Kangur Matematyczny" jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wpisowego w kwocie 9 zł do nauczyciela wychowawcy (klasy II-III), nauczyciela matematyki (klasy IV-VI) do piątku – 14.01.2017r. oraz przyniesienie oświadczenia rodziców – zgody na udział w konkursie.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Elwira Stanek.

.

Pobierz – Regulamin konkursu "Kangur Matematyczny"

Pobierz – Oświadczenie rodzica – zgoda na udział w konkursie "Kangur Matematyczny"

Pobierz – Plakat konkursu "Kangur Matematyczny 2017"

Powrót