Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Konkurs „Rozpoznaj swojego nauczyciela na zdjęciu z dzieciństwa”

 

wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. 
"Mały Książę", Antoine de Saint-Exupery

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów SP 9.
  2. W zabawie mogą uczestniczyć rodzice uczniów  i nauczyciele.
  3. Czas trwania: od 28.11.2016 do 15.12.2016r.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.12.2016r.
  5. Zadanie konkursowe.

Na tablicy informacyjnej (parter, przy schodach) zamieszczono zdjęcia nauczycieli z dzieciństwa. Pod fotografiami są numery. Zadaniem uczestników konkursu jest wypełnienie karty konkursowej poprzez dopasowanie do zdjęcia, imienia i nazwiska nauczyciela. Wypełnione karty należy wrzucić do pudełka zawieszonego pod zdjęciami.

  1. Każdy uczestnik konkursu może wypełnić tylko jedną kartę konkursową.
  2. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi.
  3. Nagrodę główną ufunduje Rada Rodziców.
  4. Decyzja jury dotycząca wskazania laureata i przyznania nagrody głównej jest ostateczna.

 

Życzymy powodzenia!

 

.

Swoje zdjęcia z dzieciństwa udostępnili:

p. Biskupska Ewa
p. Bzdurska Jadwiga
p. Fuks Ewa
p. Gabara Urszula
p. Głaszcz Grzegorz
p. Kaleta Iga
p. Karbownik Aneta
p. Maciszewska Magdalena
p. Mikułowska Edyta
p. Miler Edyta
p. Morawska Agnieszka
p. Morawska Joanna
p. Nowacka Katarzyna
p. Okrojek Emilia
p. Owczarek Marcin
p. Ozimek Anna
p. Pietraszek Lucyna
p. Pilc Beata
p. Sońta Joanna
p. Sosin Agnieszka
p. Stanek Elwira
p. Szmidt-Pawłowska Anna
p. Węglarska Małgorzata
p. Wilczek Monika
p. Rybka-Woszczak Marlena
p. Zawichrowska Małgorzata

 

Powrót