Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

„Planeta Energii” – klasa IIa i IIb

planeta_energiiW ramach programu „Planeta Energii” nasza szkoła wzięła udział w konkursie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym jego celem  jest edukacja najmłodszych w zakresie tematyki energii elektrycznej, jej roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych lub nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klasy IIa i IIb pod kierunkiem wychowawców – mgr Edyty Mikułowskiej i mgr Ewy Fuks.

Realizacja programu obejmowała przeprowadzenie lekcji na następujące tematy:

1. Od łuczywa do żarówki energooszczędnej.

2. Jak to się dzieje ze żarówka świeci?

3. Czy możliwe jest życie bez elektryczności?

4. Zasady korzystania z urządzeń elektrycznych.

Odbył się apel szkolny dla uczniów klas I –III Bezpiecznie z prądem”. Apel obejmował tematykę dotyczącą prądu elektrycznego i bezpiecznych zasad korzystania z urządzeń elektrycznych. Uczniowie prezentowali wiersz J. Tuwima „Pstryk”, teksty przedstawiające urządzenia elektryczne i bezpieczne zasady korzystania z nich. Zaproszeni uczniowie mieli okazję porównania dawnych i obecnych urządzeń stosowanych w gospodarstwie domowym. Do inscenizacji wykorzystano oryginalne okazy historyczne, obecnie używane sprzęty elektryczne oraz rekwizyty wykonane we współpracy z rodzicami.

Całość uatrakcyjniła piosenka  powstała na potrzeby konkursu dzięki nauczycielowi klas starszych, który skomponował melodię do z tekstu pani D. Dębskiej.

Działaniem podsumowującym całość przeprowadzonego projektu był konkurs wiedzy o urządzeniach elektrycznych dla uczniów klas I – III przeprowadzony na zakończenie apelu.

Uczniowie obejrzeli także filmy edukacyjne „Nie taki prąd straszny” i „Bezpieczniki.”

W ramach realizacji programu uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach zespołowych, praktycznych, plastycznych i komputerowych. Mogli zaobserwować efekt świecenia żarówki. Samodzielnie tworzyli obwód elektryczny. Wykonywali prace w programie graficznym MS Paint na zajęciach komputerowych.

Powyższe działania przyczyniły się do podniesienia wiedzy uczniów na temat prądu elektrycznego, jego źródeł powstawania, źródeł światła, rodzajów elektrowni oraz kształtowania postaw proekologicznych. Ponadto podwyższeniu świadomości niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń elektrycznych.

Powrót