Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

XV Konkurs Języka Angielskiego „Świstak”

DSC07967W dniu 10 marca 2016 roku odbył się XV Konkurs Języka Angielskiego „Świstak” organizowany dla uczniów klas VI szkół podstawowych   Gminy Miasta Pabianice i gmin sąsiadujących przez Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, kulturą i życiem narodów anglojęzycznych, wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym oraz lepsze przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia (gimnazjum).

Zakres  programowy uwzględniony w zadaniach konkursowych zgodny jest z programem nauczania języka angielskiego dla klas IV – VI szkół podstawowych autorstwa Ewy Lewandowskiej i  Barbary Maciszewskiej wydanym  przez Pearson Central Europe, obejmował tematykę dotycząca zagadnień życia codziennego nastolatków.

Konkurs na wszystkich trzech etapach sprawdzał poziom kompetencji językowej w ramach poszczególnych sprawności językowych /czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie/ oraz znajomość gramatyki i leksyki na poziomie odpowiadającym A1/A2 za opracowaniem „Common European Framework” według Rady Europy.

Podczas I etapu konkursu (eliminacji szkolnych) mający miejsce 3 lutego 2016 roku uczniowie klas szóstych w macierzystej szkole rozwiązywali  zadania sprawdzające podstawowe sprawności językowe (czytanie, pisanie, znajomość struktur gramatycznych i leksyki) za wyjątkiem mówienia i słuchania.

W dniu 10 marca 2016 roku do II etapu przystąpiło 21 uczniów z 9 szkół podstawowych.

Nad przebiegiem II i III etapu konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie:

mgr Marta Tomczyk – SP 5, Pabianice
mgr Anna Hanszke – SP Ksawerów
mgr Adrianna Krajewska – Gim 3, Pabianice
mgr Wioletta Różycka-Śpionek – ZS Nr 3 Pabianice

W II etapie konkursu  uczestnicy rozwiązywali zadania sprawdzające  podstawowe sprawności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie, znajomość struktur gramatycznych i leksyki) za wyjątkiem mówienia.

W etap III konkursu 10 uczestników rozwiązywało zadania sprawdzające sprawność mówienia.

Z finałowej dziesiątki zwycięzcą XV Konkursu Języka Angielskiego „Świstak” został Maciej Witkowski z Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pabianicach.

II i III miejsce XV Konkursu Języka Angielskiego „Świstak” należy do uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 13 w Pabianicach, Igi Kudry oraz Adriana Gosławskiego.

Zwycięzcom oraz opiekunom uczniów  serdecznie gratulujemy.

Powrót