Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow
 • Kalendarz

  Lipiec 2019
  P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Klucz Kategorii

  • General
 • REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2019/2020

   Szanowni Rodzice!

  1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

  1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły do 28 lutego 2019 r. 

  2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie złożonego pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów)  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły do 28 lutego 2019 r. 

  2.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

  3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów spoza obwodu szkoły  brane są pod uwagę kryteria  określone przez organ prowadzący. Określa je Uchwała Rady Miejskiej Pabianice.

  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 4  do 8 marca 2019 r. 

  5. W  dniu 11 marca 2019 r. -   podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  6. Do 15 marca 2019 r. - potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  7. W dniu 29 marca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

  8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające –  od 3 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

  Załączniki:

  Pobierz - ZARZĄDZENIE NR 6/2019/P  PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 11 stycznia 2019 r. 

  ZARZĄDZENIE NR 6/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pabianice

  Pobierz - UCHWAŁA  NR IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 23 stycznia 2019 r.

  UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
  publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

  Pobierz formularz – Zgłoszenie-rekrutacja-SP9-2019-2020  (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły)

  Pobierz formularz - Wniosek-rekrutacja-SP9-2019-2020  (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły)

  Pobierz druki - Oświadczenia-rekrutacja-SP9-2019-2020

  Pobierz: Potwierdzenie woli przyjęcia-rekrutacja SP9 – 2019-2020

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

  W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

  Kontakt:

  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Jana Długosza w Pabianicach
  ul. Partyzancka 56A

  95-200 Pabianice
  tel/fax: 42 215 28 46
  e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

  Powrót