Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

„KANGUR 2016”

logo_kangourou Zapraszamy zgłoszonych uczniów klas II – VI do udziału w XXV edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” w czwartek, 17 marca 2016 r. o godz. 9.00.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności w rywalizacji międzynarodowej.

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie organizacja „Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku, jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizator konkursu powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny, który nadzoruje przebieg konkursu w danym regionie.
Organizatorem na REGION ŁÓDZKI jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Koordynatorem konkursu jest: Danuta Węgrowska – doradca metodyczny matematyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Konkurs w szkole podstawowej przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
– kategoria Żaczek – klasy II
– kategoria Maluch – klasy III i IV
– kategoria Beniamin – klasy V i VI.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który jest sprawdzany przy pomocy komputerów. Zadania oraz termin zawodów ustala komisja międzynarodowa.  Uczniowie rozwiązują jednorazowy test w swojej szkole. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Te same zadania w tym samym czasie rozwiązują na całym świecie uczniowie biorący udział w konkursie Kangur.

Test konkursowy w kategorii Żaczek zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności: 7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów. Uczestnik startujący w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów. 

Test konkursowy w kategorii Maluch zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczestnik startujący w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 zadań o różnym stopniu trudności (punktowanych od 3 do 5 punktów). Uczestnik startujący w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Obliczenia uczeń może wykonywać w brudnopisie lub na kartce. Nie wolno używać kalkulatorów i korektorów. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi, nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Wyniki konkursu  –  do końca maja 2016 roku.

Pobierz – Regulamin Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny

Powrót