Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Rewalidacja

„Nie mów ja­ki ktoś jest wspa­niały, spraw by w to uwie­rzył i to poczuł…”

.

Rewalidacja jest to ogół działań, które podejmuje się, aby pomóc dziecku niepełnosprawnemu osiągnąć najwyższy z możliwych dla niego poziom funkcjonowania fizycznego i psychicznego. W czasie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym wszystkie działania mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje. Rewalidacja jest blokiem zajęć wspomagających rozwój dziecka: zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
– optymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
– optymalne korygowanie funkcji zaburzonych defektów i zniekształceń,
– kompensowanie, czyli wyrównywanie poprzez zastępowanie,
– dynamizowanie rozwoju – stymulowanie.

Zajęcia rewalidacyjne planujemy dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu.  Dokonuje tego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole z uczniem.

Nauczyciele, specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne:
– mgr Ewa Fuks
– mgr Urszula Gabara
– mgr Magdalena Nowogrodzka
– mgr Aneta Karbownik

– mgr Edyta Mikułowska
– mgr Adam Gąsiorowski
– mgr Małgorzata Węglarska
– mgr Beata Zakrzewska
– mgr Elżbieta Milczarek
– mgr Dorota Piskorska
– mgr Anna Szmidt-Pawłowska
– mgr Marlena Rybka-Woszczak
– mgr Ilona Szkudlarek
– mgr Edyta Szkudlarek

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa