Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Specjaliści terapii pedagogicznej

Specjaliści terapii pedagogicznej – mgr Edyta Mikułowska, mgr Urszula Gabara, mgr Aneta Karbownik, mgr Małgorzata Węglarska, mgr Beata Zakrzewska, p. Edyta Szkudlarek

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnorodnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, wyrównywanie deficytów rozwojowych.

Jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho – pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja.

Zajęcia te prowadzone są w naszej szkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz jako zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Głównym celem pracy terapeutycznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. Trudności przezwyciężymy poprzez działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację:
a) ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność ruchową, manualną i graficzną,
b) ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową oraz słuchową,
c) ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
d) ćwiczenia w rozwijaniu słownictwa,
e) ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej,
f) ćwiczenia w czytaniu i pisaniu,
g) ćwiczenia ortografii i poprawiające grafikę pisma,
h) ćwiczenia pobudzające do działania lub wyciszające.

Rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera nauczyciel prowadzący, uwzględniając: wiek dziecka i jego predyspozycje rozwojowe, rodzaj zaburzeń oraz występujące trudności w uczeniu się.  Zajęcia prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej. Odbywają się raz w tygodniu, pod kierunkiem specjalnie przygotowanych do tego terapeutów pedagogicznych.

 

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa