Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny– mgr Urszula Gabara

.Godziny pracy /na terenie szkoły i zdalnie/

 Poniedziałek    Wtorek    Środa Czwartek Piątek
8.35-12.35 10.30-14.30 9.30-13.30 10.00-14.00 10.00-14.00

.

Pedagog  szkolny  organizuje w naszej szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc uczniom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Głównym adresatem wszelkich działań  pedagoga szkolnego jest uczeń, rodzic, nauczyciel.

Najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pedagog jest inicjatorem działań na rzecz optymalizacji procesu wychowania,  podejmuje także doraźne interwencje w sytuacjach problemowych lub konfliktowych. Swoje działania  adresuje do wszystkich stron tworzących system szkolny: uczniów, rodziców, nauczycieli, a nawet personelu administracyjnego.

Pedagog w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole prowadzi  zajęcia terapii pedagogicznej.  

Uwaga!
Istnieje możliwość indywidualnego umówienia z pedagogiem szkolnym.                                             

 

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa