Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny – mgr Magdalena Nowogrodzka

.Godziny pracy /na terenie szkoły i zdalnie/

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.30-13.30 9.45-11.45 9.45-11.45 10.30-12.30 8.45-10.45

Psycholog, to osoba predestynowana do pomagania. Pomoc jest pojęciem obszernym, jednak na terenie szkoły skupia się na dbałości o dobro ucznia.

Aktywność psychologa szkolnego ukierunkowana jest na stwarzanie warunków i sprzyjającej atmosfery dla wszechstronnego rozwoju dzieci: wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa i świadomości ich własnej wartości, bycia wysłuchanym i zrozumianym, odnalezienia przez ucznia własnego miejsca w środowisku szkolnym.

We współczesnym świecie coraz więcej uczniów ma różne problemy emocjonalne i osobiste. Dzieci nie potrafią same sobie poradzić z negatywnymi emocjami.

Psycholog powinien być rzecznikiem praw ucznia oraz koordynatorem wszystkich działań podejmowanych w celu niesienia mu pomocy. Psycholog jest specjalistą w dziedzinie wychowania. Potrafi nawiązać właściwy kontakt z ludźmi, a także rozpoznać i zdiagnozować sytuacje problemowe. Posiada on wiedzę oraz umiejętność prowadzenia terapii, sztuki mediacji, do rozpoznawania i diagnozowania różnorodnych sytuacji problemowych, do organizowania i prowadzenia różnych form zajęć indywidualnych i grupowych (warsztatów, pogadanek, prelekcji, szkoleń dla nauczycieli, pedagogizacji dla rodziców, do tworzenia programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych).

Na terenie szkoły psycholog prowadzi z uczniami indywidualne zajęcia stymulujące rozwój intelektualny, zajęcia grupowe oraz wspiera rodziców uczniów w kompetencjach wychowawczych.

Uwaga!
Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania z psychologiem szkolnym.

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa