Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Logopedzi

Logopedzimgr Edyta Mikułowska, mgr Ewa Fuks, mgr Agnieszka Morawska

Logopeda to osoba zajmująca się diagnozą w zakresie stanu rozwoju mowy uczniów, a także usuwaniem różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka pełni mowa. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne.

Bez wątpienia wada mowy ma ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Sprzyja nabywaniu takich cech, jak: nieśmiałość, skrytość, poczucie niepełnosprawności, drażliwość, nadmierna pobudliwość. Zazwyczaj dziecko wadliwie mówiące cierpi z powodu swojej odmienności i stara się ją ukryć. Niektóre dzieci z zaburzeniami werbalnymi mają problemy z nauką, ponieważ popełniają błędy w pisaniu i czytaniu.

Podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych logopedy ma na celu udzielenie pomocy dzieciom z zaburzeniami mowy.

Terapia logopedyczna w naszej szkole prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo (3-osoby w grupie) w zależności od możliwości, rodzaju i stopnia nasilenia danych problemów. Opieką otoczone są dzieci w ramach zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania logopedy szkolnego:

– przeprowadzenie badań przesiewowych mowy w celu ustalenia stanu mowy uczniów klas I
– diagnozowanie logopedyczne
– kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
– doskonalenie wymowy już ukształtowanej
– wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
– usprawnianie techniki czytania i pisania.

W profilaktyce logopedycznej u podstaw sukcesu leży postawa i zaangażowanie rodziców. Są z dzieckiem od początku jego istnienia. Są nie tylko współtowarzyszami procesu nabywania i kształtowania mowy, ale przede wszystkim współtwórcami tego procesu. Bez zaangażowanej i odpowiedzialnej postawy rodziców, nie ma pozytywnych efektów w profilaktyce logopedycznej.

Terapię logopedyczną w ramach zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, potrzeb uczniów  prowadzą w naszej szkole mgr Edyta Mikułowska, mgr Ewa Fuks, mgr Agnieszka Morawska.

 

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa