Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w szkole, reprezentującym ogół rodziców uczniów – jej prawa i obowiązki są regulowane w art. 53 oraz 54 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art.53 ust.2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałów szkoły wybranych w wyborach tajnych.

W dniu 22 września 2020 r. został wybrany Zarząd Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący  – p. Aleksandra Jędrzejczak

Z-ca Przewodniczącego – p.  Aneta Błoch-Mettler

Sekretarz – p. Izabela Duniec

Skarbnik – p. Izabela Ways

.

Numer konta bankowego, na które można dokonywać dobrowolne wpłaty:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosz w Pabianicach
PKO B.P. I/O PABIANICE
54 1020 3437 0000 1102 0014 6860

 

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa