Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow
 • Sierpień 2020
  P W Ś C P S N
  « Cze    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Świetlica szkolna

  W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Długosza mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.00. Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (prawnych opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

  PobierzRegulamin świetlicy szkolnej 

  Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły: wychowanie ucznia zdrowego psychicznie, fizycznie i społecznie.

  Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

  1. Zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach.
  2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
  3. Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, pomocy przy odrabianiu prac domowych.
  4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej.
  5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem, psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie naszej szkoły.
  2. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego.
  3. W roku szkolnym 2019/2020 świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

  W bieżącym roku szkolnym opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele wychowawcy:

  p. Monika Wilczek-Pacześ – kierownik świetlicy

  p. Małgorzata Grzywacz
  p. Edyta Łyszkowska
  p. Anna Mądrakowska-Pytel

  p. Anna Czyż

   

  WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  Wychowankowie powinni:

  1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.
  2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.
  3. Szanować prawa indywidualne innych osób.
  4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.
  5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.
  6. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.
  7. Wykonywać polecenia nauczycieli świetlicy.

  CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.
  2. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej.
  3. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
  4. Zwracanie uwagi na poszanowanie praw ucznia.
  5. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
  6. Propagowanie zasad kultury.
  7. Budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
  8. Kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka.
  9. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
  10. Kształtowanie umiejętności słuchania, dialogu i rozumienia innych.
  11. Budowanie prawidłowych relacji: dziecko-dorosły.
  12. Poznanie siebie, swoich potrzeb.
  13. Rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu.
  14. Wykształcenie u uczniów samodzielności i otwartości na wiedzę.
  15. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz zdolności.

  SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

  1. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
  2. Umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji.
  3. Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, oglądanie filmów, czytanie książek i czasopism, zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, uczestnictwo w imprezach szkolnych).
  4. Uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne (miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.

   

  Powrót