Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

SKO

sko logoW roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole kontynuowana jest akcja SKO.

Cele SKO

1. Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
2. Kształtowanie nawyku oszczędzania.
3. Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
4. Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
5. Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

Regulamin SKO

1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
2. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
3. Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł.
4. Opiekun SKO potwierdza przyjęcie od ucznia pieniędzy wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.
5. W razie zgubienia książeczki SKO, uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który na podstawie wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO- duplikat (opłata 50 gr).
6. Szkolny opiekun SKO wpłaca oszczędności uczniów do Banku PKO.
7. Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzina.

Szkolnym opiekunem SKO jest p. Monika Wilczek-Pacześ.

Powrót
Twoje dane-Twoja sprawa