Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

  • 2 listopada 2020 r.
  • 4, 5 stycznia 2021 r.
  • 30 kwietnia 2021 r.
  • 25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 4 czerwca 2021 r.

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice/opiekunowie zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

Dyrektor Szkoły
Elwira Stanek

Powrót