Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Zebrania Rodziców uczniów SP9

ZEBRANIA RODZICÓW uczniów SP9 odbędą się w dniach 7 – 8 września 2020 r. zgodnie z harmonogramem.

Poniedziałek, 7 września 2020 r. – godz. 17.00

Klasa I a – sala nr 1
Klasa II a – sala nr 10
Klasa II b – sala nr 12
Klasa III a – sala nr 18
Klasa III b – sala nr 21
Klasa V a – sala nr 26

Wtorek, 8 września 2020 r. – godz. 17.00

Klasa IV a – sala nr 21
Klasa VI a – sala nr 1
Klasa VI b – sala nr 12
Klasa VII a – sala nr 15
Klasa VII b – sala nr 26
Klasa VIII a – sala nr 18
Klasa VIII b – sala nr 10

Zgodnie z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Długosza w Pabianicach w czasie zagrożenia epidemicznego” rodzice przebywający na terenie szkoły obowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

Powrót