Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Długosza
w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A

95-200 Pabianice
tel/fax:  42 215 28 46
E-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

shadow

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w SP9 w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowani Państwo

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy miejskiej Pabianice, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 wprowadza się  „Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Długosza w Pabianicach w czasie zagrożenia epidemicznego” zgodną z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia,  Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  Ministerstwa Zdrowia oraz „Organizacją pracy szkół prowadzonych prze Miasto Pabianice od 1 września 2020 r. i procedurą postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego”.

Proszę o zapoznanie i stosownie  się do zapisów procedury w trosce o zdrowie  uczniów  oraz pracowników szkoły przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny, mailowy ze szkołą.

Z wyrazami szacunku
Elwira Stanek
dyrektor szkoły

PobierzProcedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach w czasie zagrożenia epidemicznego

Powrót