29 września 2022 roku odbyły się  zajęcia indywidualne z uczniem klasy II  A – Rozwijanie  umiejętności  logicznego myślenia, analizowania i dedukowania – zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków  pozyskanych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Dzięki temu, że sala lekcyjna wyposażona jest w różne pomoce z programu można wzmacniać i uatrakcyjniać proces zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów. Wykorzystanie klocków konstrukcyjnych podczas zajęć  sprzyjało rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności  samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozwijało procesy poznawcze.

#LaboratoriaPrzyszłości